Discussion Settings | Cài đặt Thảo Luận trong WordPress

Discussion Settings | Hướng dẫn thiết lập thảo luận trong WordPress. Phần này chúng ta sẽ cấu hình và thiết lập tất cả tính...

Plugin UpdraftPlus | Backup WordPress tự động lên Google Drive

Plugin UpdraftPlus giúp chúng ta thực hiện Backup website hoàn toàn miễn phí. Plugin này có chức năng tự động tạo bản backup theo...

Reading Settings | Cài đặt Đọc trong WordPress

Reading Settings là phần cấu hình hiển thị website ngoài trang chủ. Bên cạnh đó, phần này cũng ảnh hưởng đến nguồn cấp dữ...

Writing Settings | Cài đặt Viết trong WordPress

Writing Settings là phần cài đặt khi chúng ta viết bài. Thông thường phần này chúng ta sẽ ít khi quan tâm vì nó...

General Settings WordPress | Tổng quan cài đặt WordPress

General Settings WordPress là phần cài đặt chung cho website WordPress của bạn. Phần này mình muốn giới thiệu trước để các bạn có...

Hạ Cấp WordPress xuống phiên bản thấp hơn

Hạ Cấp WordPress giúp chúng ta quay lại phiên bản cũ của WordPress. Có nhiều lý do chúng ta thực hiện Thủ Thuật WordPress...

Update WordPress lên phiên bản mới nhất

Update WordPress lên phiên bản mới là điều chúng ta cần phải làm. Ngay khi trong bảng điều khiển Website WordPress của chúng ta...

Plugin Backup WordPress tự động tốt nhất hiện nay

Plugin Backup WordPress giúp chúng ta chủ động sao lưu dữ liệu toàn bộ website của mình. Từ đó, nâng tầm bảo mật cho...

Talking About my Pets: my Cute Fluffy Cat Lola

Whenever you start a hunt to get cheap art supplies, you need to be ready for anything, and that means anything. With this in...

The Time I Almost Broke my Shelf Trying to Repair it

Whenever you start a hunt to get cheap art supplies, you need to be ready for anything, and that means anything. With this in...

Spending Too Much Time on your Smartphone Daily

Whenever you start a hunt to get cheap art supplies, you need to be ready for anything, and that means anything. With this in...

My Thoughts on Smoking and Why I will Never Do it

Whenever you start a hunt to get cheap art supplies, you need to be ready for anything, and that means anything. With this in...