Plugin UpdraftPlus | Backup WordPress tự động lên Google Drive

Plugin UpdraftPlus giúp chúng ta thực hiện Backup website hoàn toàn miễn phí. Plugin này có chức năng tự động tạo bản backup theo...

Hạ Cấp WordPress xuống phiên bản thấp hơn

Hạ Cấp WordPress giúp chúng ta quay lại phiên bản cũ của WordPress. Có nhiều lý do chúng ta thực hiện Thủ Thuật WordPress...

Plugin Backup WordPress tự động tốt nhất hiện nay

Plugin Backup WordPress giúp chúng ta chủ động sao lưu dữ liệu toàn bộ website của mình. Từ đó, nâng tầm bảo mật cho...

Plugin Popup WordPress miễn phí tốt nhất cùng 5 sự lựa chọn

Plugin Popup WordPress sẽ có chức năng hiện một form/cửa sổ khi khách truy cập vào website của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh...

Site Kit by Google | Plugin kết nối các dịch vụ quản lý Website WordPress

Site Kit by Google là một Plugin do chính Google phát triển. Plugin này giúp bạn dễ dàng kết nối website WordPress của bạn...

Tạo Serie bài viết WordPress nhanh chóng với Organize Series

Tạo Serie bài viết WordPress khác với việc chúng ta tạo Chuyên Mục và Thẻ Tag. Plugin này phù hợp cho Blog WordPress viết...

Talking About my Pets: my Cute Fluffy Cat Lola

Whenever you start a hunt to get cheap art supplies, you need to be ready for anything, and that means anything. With this in...

The Time I Almost Broke my Shelf Trying to Repair it

Whenever you start a hunt to get cheap art supplies, you need to be ready for anything, and that means anything. With this in...

Spending Too Much Time on your Smartphone Daily

Whenever you start a hunt to get cheap art supplies, you need to be ready for anything, and that means anything. With this in...

My Thoughts on Smoking and Why I will Never Do it

Whenever you start a hunt to get cheap art supplies, you need to be ready for anything, and that means anything. With this in...